ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

אתם חושבים קדימה: חוסכים כסף לעתיד ואולי אף דאגתם לערוך צוואה. האם חשבתם על עריכת ייפוי כח מתמשך? באמצעות מסמך זה תוכלו למנות אדם קרוב אליכם שאתם סומכים עליו להיות מיופה הכח שלכם ולקבל החלטות בשמכם, אם יגיע היום שלא תוכלו לעשות זאת.

מהו ייפוי כח מתמשך?

מדובר במסמך משפטי המעניק לכל אחד מאיתנו את ההזדמנות לקחת שליטה על העתיד שלו. במסגרת ייפוי כח מתמשך ישנם שני צדדים: מייפה הכח הנקרא גם ממנה ומיופה הכח הנקרא גם ממונה. מייפה הכח מסמיך את מיופה הכח לטפל בענייניו כאשר הוא לא יהיה עוד כשיר משפטית, בשל מחלה שלקה בה, תאונה וכיו"ב.

הממנה קובע את תחומי אחריותו של הממונה, כך, ישנו מינוי כללי לכל היבטי החיים או מינוי המוגבל לנושא או נושאים ספציפיים. החלוקה המקובלת היא ייפוי כח מתמשך לעניינים אישיים, ייפוי כח מתמשך לענייני רכוש וייפוי כח מתמשך לעניינים בריאותיים.

מייפה הכח אף רשאי להנחות את מיופה הכח כיצד לקבל החלטות עבורו באותם הנושאים עליהם הוא מופקד. ייפוי כח מתמשך למעשה מבטיח כי חיינו ימשיכו להתנהל על פי תפיסת עולמנו, גם כאשר לא נוכל להביע ולממש אותה בעצמנו. נציין, כי להבדיל ממינוי אפוטרופוס, כפי שנסביר בהמשך, ביהמ"ש איננו מעורב בייפוי כח מתמשך וכדי לערוך מסמך זה, פונים לעו"ד אשר קיבל הסמכה לעסוק בתחום.

איך בוחרים את מיופה הכח?

מיופה הכח יקבל החלטות בשמנו ולכן, ראשית כל, הוא חייב להיות אדם אמין מאוד, מישהו שאנו סומכים עליו שיראה תמיד את טובתנו האישית מול עיניו. חשוב לבחור במי שיש לו את היכולות לנהל את ענייננו, מבחינת כישורים, זמינות ומצב בריאותי. כמו כן, הממונה מוכרח להיות מי שבאמת רוצה לקחת את האחריות הזו על כתפיו.

ניתן למנות מיופה כח יחיד או מספר מיופי כח, תוך הגדרה ברורה של חלוקת הסמכויות ביניהם. אולם, אם בוחרים בממונה אחד, יש לזכור כי ייתכן מצב שבו הוא לא יוכל או לא ירצה למלא את תפקידו ולכן חשוב למנות מיופה כח חליפי. עקרונית, ניתן למנות למיופה כח כל אדם בן 18 ומעלה שהנו כשיר משפטית, למעט מגבלות ספציפיות שקבע החוק. למשל, מי שהוכרז כפושט רגל לא יכול להתמנות במסגרת ייפוי כח מתמשך לטפל בענייני רכוש.

מתי ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף?

המסמך יופעל כאשר התקיימו התנאים המנויים בו כי בהתקיימם ייכנס ייפוי הכח המתמשך לתוקפו. בהעדר התייחסות לכך במסמך, תוקפו של ייפוי כח מתמשך יתחיל במצב שבו הממנה אינו כשיר עוד לטפל בעניינים אותם מסר לאחריותו של הממונה. כאשר עולה חשד כזה, יפנה מיופה הכח לקבלת חוות דעת מומחה אשר יעיד על העדר כשירותו של הממנה. נציין, כי הלכה למעשה, ייפוי כח מתמשך יופעל רק לאחר מתן הודעה לאפוטרופוס הכללי וקבלת אישור ממנו על כניסת המסמך לתוקף.

ומה באשר לביטול ייפוי כח מתמשך? הממנה רשאי לבטלו כל עוד הוא כשיר לקבל את ההחלטה. אולם, אם כלל במסמך הוראה המונעת ממנו לעשות כן, אזי הביטול יכול להיעשות אך ורק על ידי בית המשפט. למיופה הכח עומדת גם הזכות לבטל את ייפוי הכח המתמשך ולכן מומלץ תמיד למנות יותר ממיופה כח אחד. יכול וייפוי כח מתמשך יפקע, למשל כאשר הממנה הולך לעולמו או הממונה, אלא אם ישנו ממונה חלופי.

מה ההבדל בין ייפוי כח מתמשך למינוי אפוטרופוס?

קיומה של אפשרות בחירה מי יהיה האדם אשר יקבל החלטות עבורנו, כאשר ייבצר מאיתנו לקבלן, נראית כמעט מובנית מאליה. אולם למעשה, עד לא מזמן, לא ניתן היה לעשות זאת.  הפתרון היחיד שנתן לכך החוק היה מינוי אפוטרופוס, כאשר בית המשפט לענייני משפחה הוא זה הממנה אותו ומחליט על תחומי אחריותו. נדגיש, כי הליך זה מתקיים רק לאחר אובדן הכשירות המשפטית. קרי, במצב שבו אין לנו כבר יכולת להבין את משמעות הפעולה ולכן אין לנו כל השפעה על זהותו של האפוטרופוס.

ייפוי כח מתמשך הגיע לעולמנו במסגרת תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962. בשונה ממינוי אפוטרופוס, ייפוי כח מתמשך מותיר את הבחירה בידינו לקבוע מבעוד מועד כשאנו בדעה צלולה, מי ייכנס בנעלינו בבוא העת. זהו ההבדל המשמעותי ביותר בין ייפוי כח מתמשך למינוי אפוטרופוס: היכולת להסמיך את מי שאנו רואים לנכון שינהל את ענייננו אל מול מצב שבו ביהמ"ש הוא זה המכריע בכך עבורנו.

עו"ד ייפוי כח מתמשך

ברור מאוד כי לייפוי כח מתמשך יש השלכות כבדות משקל ומשום זאת, קובע החוק כי הכנת מסמך זה תיעשה רק על ידי עו"ד אשר עבר הסמכה ייעודית בתחום מטעם האפוטרופוס הכללי. כתיבת ייפוי כח מתמשך היא תהליך שאורך זמן ודורש ידע וסבלנות. על עורך הדין להתעמק ברצונות שלנו באשר לכל תחומי החיים, להבין מה חשוב לנו וכך לבנות את המסמך המדויק עבורנו. עליו לברר עמנו שאנו מבינים את משמעויות הפעולה וכי בחרנו את הממונה לאחר ששקלנו זאת היטב והגענו למסקנה כי הוא האדם המתאים.

כמו כן, עורך הדין חייב לוודא את נכונות מיופה הכח לקבל לידיו את האחריות הרבה הכרוכה בתפקיד זה. בהקשר זה נאמר, כי יש ערך מוסף בפנייה לעו"ד המתמחה בענייני משפחה וגירושין משום שהוא יכול לראות את התמונה הכוללת ולוודא כי ייפוי הכח המתמשך מתיישב עם מסמכים אחרים כדוגמת צוואה.

דילוג לתוכן