התנגדות לצוואה

זהו הליך משפטי במסגרתו בעל עניין בצוואה מבקש להביא לפסילתה, על מנת שהעזבון יחולק על פי צוואה אחרת או בהתאם לסדר הירושה שבחוק. הסיבות להתנגדות לצוואה מגוונות, כאשר ככלל, נטל הראייה הוא על המתנגד לצוואה. מכיוון שהמצווה נפטר ולא יכול להעיד על כוונותיו, זוהי אינה משימה פשוטה ולכן, ישנה חשיבות מכרעת לליווי משפטי של עו"ד העוסק בענייני ירושה וחשוב לא פחות שהוא יהיה מנוסה.

מהי התנגדות לצוואה?

מימוש צוואתו של אדם שנפטר, מחייב את היורשים להוציא צו קיום צוואה, כדי לחלק ביניהם את נכסי העזבון. צו קיום צוואה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה בהתאם לבקשה המוגשת לו על ידי אחד היורשים. כחלק מהליך הבקשה, תפורסם על כך הודעה בעיתון יומי על מנת לאפשר לכל אדם בעל עניין להגיש התנגדות לצוואה. מטרתה של ההתנגדות היא להוביל לביטולה של הצוואה.

התוצאה תהיה כי הצו המבוקש לא יינתן והעזבון יחולק בהתאם לצוואה אחרת או לחילופין, במסגרת ירושה על פי דין. נציין, כי הרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לדון בהתנגדות לצוואה ולכן, אם הוגשה, ההליך יעבור אל ביהמ"ש לענייני משפחה שם יתנהל התיק שבסופו יכריע בית המשפט אם למלא אחר רצון המצווה אם לאו.

מועד הגשת ההתנגדות

המבקש להתנגד לצוואה, צריך להגיש את התנגדותו תוך 14 יום ממועד פרסום ההודעה בעיתונות על דבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה. על כן, אם אנו סבורים כי קיימת עילה לפסילת הצוואה, עלינו לפנות לייעוץ משפטי של עו"ד העוסק בתחום באופן מיידי.

אמנם, במקרים מיוחדים רשאי בית המשפט להאריך את המועד להגשת התנגדויות, אך אין כל ערובה לכך כי יראו בנסיבות השיהוי כהצדקה למתן הארכה כאמור. יודגש, כי ההתנגדות אינה יכולה להיות כללית, אלא היא חייבת להציג סיבות ספציפיות מדוע הצוואה איננה חוקית ועליה להיות נתמכת במסמכים המוכיחים את טענות ההתנגדות.

מי רשאי להתנגד לצוואה?

החוק מאפשר לכל אדם המעוניין בכך והינו בעל זיקה להגיש התנגדות לצוואה. מטבע הדברים, מרבית ההתנגדויות מוגשות על ידי בני משפחה של המנוח אשר רואים עצמם מקופחים בצוואתו. לכן, יש להם אינטרס לנסות ולהביא לפסילתה של הצוואה. לעיתים המתנגד למימוש הצוואה אינו מנוי בה כלל כיורש ובמקרים אחרים, חלקו בעזבון קטן יותר משציפה.

חשוב לדעת, כי גישתו של ביהמ"ש בעניין זה היא כי יש לכבד את רצונו של המצווה ולקיים את צוואתו. לכן, בכדי שההתנגדות תתקבל והצוואה תוכרז כפסולה, על המתנגד להוכיח כי הצוואה אינה משקפת את כוונתו האמיתית של המנוח מכל מיני עילות.

 עילות התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה יכולה להתבסס על פגם צורני בה או על פגם מהותי בצוואה. פגמים צורניים בצוואה יכולים להיות לדוגמא טעות סופר. הכוונה היא למשל לרישום לא נכון של נכס או פרטי היורש. כאשר אין שני עדים במסגרת צוואה בעדים או כאשר צוואה בכתב יד לא נכתבה במלואה בכתב ידו של המצווה, גם אלו פגמים צורניים.
פגם מהותי בצוואה יכול להתייחס לתוכנה, למשל כאשר עולה טענה כי קיימת הוראה בלתי חוקית בצוואה. לעיתים, נסיבות עריכת הצוואה הן מקור הפגם שלה כגון השפעה בלתי הוגנת או אי כשירותו של המוריש לערוך צוואה, כפי שנסביר להלן.

השפעה בלתי הוגנת

זוהי אחת הטענות השכיחות ביותר במסגרת התנגדות לצוואה. במסגרתה יטען המתנגד כי יש לפסול את הצוואה היות שהמוריש היה תחת השפעה בלתי הוגנת של מי שנהנה מן הצוואה. כלומר, כי הצוואה לא נכתבה מרצונו החופשי, אלא בשל התלות שהייתה למוריש באותו אדם.

מכאן, המסקנה היא כי יש לבטל את הצוואה, משהיא אינה משקפת את כוונותיו האמיתיות של המוריש. נדגיש, כי עילה זו אינה פשוטה להוכחה, משום שיש להציג ראיות נרחבות לכך כי התקיימה תלות מהותית ועמוקה בין הצדדים עד כדי השפעה על רצונו של המוריש.

אי כשירות לערוך צוואה

עילה זו נפוצה מאוד גם היא ועניינה כי המוריש לא היה כשיר משפטית לערוך את הצוואה ומכאן היא בטלה. כדי שטענה זו תתקבל, ביהמ"ש צריך להשתכנע כי המוריש לא יכול היה בשעת עריכת הצוואה, להבין את טיבה של הפעולה ואת משמעותה. שאלת הכשירות המשפטית, חשוב לציין, נבחנת בתוך מכלול הנסיבות ואינה מתייחסת רק ליכולת קוגניטיבית או רק למצב מנטלי. מדובר בעניין מורכב להוכחה ויש להציג חוות דעת של מומחה רפואי אשר יעריך באופן רטרואקטיבי מה היה מצבו של המוריש בשעת עריכת הצוואה.

חשיבות הייצוג המשפטי

נקודת המוצא בכל הנוגע להתנגדות לצוואה היא כי הצוואה תקינה ומשקפת את רצון המצווה. לכן, המבקש להביא לבטלות הצוואה, הוא זה אשר נדרש להוכיח לביהמ"ש כי נפל בה פגם וכזה שאינו מאפשר את קיומה. לצורך כך, מומלץ לפנות לייצוג משפטי של עו"ד ירושה מנוסה, אשר יידע לבסס את ההתנגדות לצוואה באמצעות ראיות מוצקות. באופן הזה, יגדיל עורך הדין את סיכוייה של ההתנגדות להתקבל.

נאמר גם כי ישנם מקרים בהם ניתן להפוך את נטל הראייה אל היורשים המבקשים לקיים את הצוואה. עורך דין מומחה יזהה את הנסיבות הללו ויתכנן את האסטרטגיה המשפטית בהתאם. לבסוף נזכיר, כי חלון הזמן להגשת התנגדות לצוואה הוא קצר מאוד ולכן חשוב לפעול בזריזות ולא להשתהות בפנייה לעו"ד.

דילוג לתוכן