אלימות במשפחה

אלימות במשפחה

קשה לתפוס עד כמה שכיחה ומסוכנת היא התופעה של אלימות במשפחה. זו מתרחשת מדי יום ויכולה להסתיים באסון אם איננה מטופלת כראוי. אם את סובלת מאלימות מצד בן זוגך, פני באופן מיידי לעו"ד לענייני משפחה. הוא יפעל בכל האמצעים המשפטיים להוציאך מהסכנה, לרבות קבלת צו הגנה, הגשת תלונה במשטרה ותכנון הליך הגירושין תוך שמירה על כל זכויותיך.

חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991

המענה המשפטי המרכזי לאלימות במשפחה הוא החוק הזה, על פיו יכולה בת הזוג לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולקבל צו הגנה נגד בן זוגה. סעד זה נועד למצבים של התעללות פיזית ו/או מילולית, לרבות איומים, אשר בוצעו בסמוך למועד הגשת הבקשה ומקימים חשש סביר כי מבקשת הצו נמצאת בסכנה ממשית ומיידית. חשוב לציין, כי חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 נותן סעד לא רק לאלימות בין בני זוג, אלא לכל מצב אלים בו קיימת קרבה משפחתית בין הפוגע לנפגע לרבות, הורה, סב, גיס, דוד וכיו"ב.

הבקשה למתן צו הגנה תוגש לאחת מהערכאות האלו: לביהמ"ש השלום, לביהמ"ש לענייני משפחה או לבית דין דתי. אם תתקבל, רשאי ביהמ"ש לאסור על בן הזוג האלים להיכנס לדירה בה מתגוררת הנפגעת או להימצא במרחק מסוים ממנה, אף אם זהו ביתם המשותף, לאסור להטרידה בכל דרך, לאסור על נשיאת נשק ועוד. כאשר מדובר במקרה דחוף מאוד, ניתן לבקש צו הגנה במעמד המבקשת בלבד. יודגש כי אם ביהמ"ש ייעתר לכך, הוא יקיים דיון בנוכחות שני הצדדים תוך שבעה ימים.

חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001

 

צו הגנה ניתן מכוחו של חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 והוא מיועד למקרי אלימות בתוך המשפחה בלבד. 

חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 אשר נחקק שנים אחריו, הוא תוספת חשובה ביותר. הוא נותן מענה לכלל הציבור ומתייחס לסוג המסוים הזה של אלימות הבא לידי ביטוי בפגיעה בפרטיות ו/או ברכוש, בין היתר על ידי בילוש ומעקבים. על פי חוק זה, ניתן לקבל צו למניעת הטרדה מאיימת, במסגרתו ביהמ"ש יאסור על הפוגע בין היתר: ליצור כל קשר עם הנפגע, לבלוש אחריו או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת, לאיים או להטריד אותו.

נחדד, כי מתן צו הגנה לא שולל קבלת צו למניעת הטרדה מאיימת. לכן, אם הנך סובלת מאלימות במשפחה, עורך הדין המייצג אותך יוכל להגיש בקשות למתן שני הצווים. בדומה לצו הגנה, גם צו למניעת הטרדה מאיימת ניתן לבקש במעמד צד אחד, כאשר יתקיים דיון במעמד שני הצדדים תוך 7 ימים. להבדיל מצו הגנה, לבית הדין הדתי אין סמכות לתת צו זה, אלא רק לבית משפט השלום ולבית המשפט לענייני משפחה, כאשר הפוגע הוא בן משפחה של הנפגע.

פנייה לייצוג משפטי

אי אפשר להכביר במילים בדבר הקושי להתמודד עם אלימות במשפחה. כדי לצאת מהמצב הכואב הזה ולמנוע הידרדרות נוספת, יש לפנות בהקדם האפשרי לייצוג משפטי של עו"ד מומחה לדיני משפחה. עורך הדין ילווה את הנפגעת להגשת תלונה במשטרה נגד בן זוגה וידאג לקבלת צו הגנה ע"פ חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991. ככל שיש צורך, יגיש הוא גם בקשה למתן

צו מניעת הטרדה מאיימת בהתאם לחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001. עוד נאמר כי חלק חשוב מהטיפול המשפטי וההתמודדות עם אלימות בן הזוג, יהיה ניהול הליך הגירושין. אותו יהיה צורך לתכנן באופן זהיר ומוקפד בשל נסיבות העניין, כאשר המטרה תהיה לדאוג לביטחונה המלא של בת הזוג והילדים ולהבטיח את זכויותיה בכל היבט בגירושין.

דילוג לתוכן